เนื้อหา

ภาษาต่างประเทศ ต 4.1

เนื้อหา
ชื่อหลักสูตร : ภ.:ภาษาต่างประเทศ ต 4.1
ผู้สร้างหลักสูตร :
สอนโดยครูครองขวัญ หมัดอาดัม รร.วัดแหลม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ระยะเวลา :
1 วัน
ดาวน์โหลด :
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง pdf
เนื้อหา : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
หมวดหลัก: หลักสูตรการสอน