RT Infuse - шаблон joomla Авто

เนื้อหา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คุณครูชลธิชา

117973920 3609136102443824 4703768766754626809 o    

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คุณครูชลธิชา ถาลาดแก้วและเด็กชายกิตติธัชเคารพประธานนักเรียนปีการศึกษา 2553
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
(สภานักเรียน) ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน สมุทรปราการ

118873024_232310398205415_1702148867553858958_n.jpg117973920_3609136102443824_4703768766754626809_o.jpg118125534_3609136255777142_5607207439451190711_o.jpg