RT Infuse - шаблон joomla Авто

เนื้อหา

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดแหลมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน

โครงการประชาธปไตยในโรงเรยน ป2563 200916    

วันที่ 13 สิงหาคม 2563
โรงเรียนวัดแหลมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภาและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประชาธปไตยในโรงเรยน_ป2563_200916_5.jpgโครงการประชาธปไตยในโรงเรยน_ป2563_200916_4.jpgโครงการประชาธปไตยในโรงเรยน_ป2563_200916.jpgโครงการประชาธปไตยในโรงเรยน_ป2563_200916_3.jpgโครงการประชาธปไตยในโรงเรยน_ป2563_200916_0.jpgโครงการประชาธปไตยในโรงเรยน_ป2563_200916_1.jpgโครงการประชาธปไตยในโรงเรยน_ป2563_200916_2.jpg