เนื้อหา

12 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เดนรณรงคตอตานยาเสพตด120863 200916 1    

12 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาอย่างครบวงจร

เดนรณรงคตอตานยาเสพตด120863_200916.jpgเดนรณรงคตอตานยาเสพตด120863_200916_3.jpgเดนรณรงคตอตานยาเสพตด120863_200916_2.jpgเดนรณรงคตอตานยาเสพตด120863_200916_5.jpgเดนรณรงคตอตานยาเสพตด120863_200916_1.jpgเดนรณรงคตอตานยาเสพตด120863_200916_4.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.