RT Infuse - шаблон joomla Авто

เนื้อหา

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ภูมิ พระรักษา

118616404 3656078871082880 6258285555323326614 o    

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนที่ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัว ครูทำเอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) จำนวน 39 โรง ๆ ละ 2 คน รวม 78 คน มีนายสุรพล มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแหลม และนายมนตรี แผ้วฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และนางจุฑามาศ ศิริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

118519690_3656082081082559_2655368577428298920_o.jpg118616404_3656078871082880_6258285555323326614_o.jpg118381751_3656082597749174_5126835039746494553_o.jpg118621357_3656079794416121_2286066534973432255_o.jpg118522028_3656084074415693_5895733633219405618_o.jpg118710230_3656043631086404_3037189071919257110_o.jpg