RT Infuse - шаблон joomla Авто

เนื้อหา

วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดแหลมได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสภาพจริงและศึกษาแบบเจาะลึกระยะที่ 2

วาทรองผอำนวยการ มาศกษาดงาน 100963 200916 3    

วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดแหลมได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสภาพจริงและศึกษาแบบเจาะลึกระยะที่ 2
กลุ่มที่ 4-6 กลุ่มละ 10 คนและวิทยากรประจำกลุ่ม 3 คนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

วาทรองผอำนวยการ_มาศกษาดงาน_100963_200916_8.jpgวาทรองผอำนวยการ_มาศกษาดงาน_100963_200916_9.jpgวาทรองผอำนวยการ_มาศกษาดงาน_100963_200916_6.jpgวาทรองผอำนวยการ_มาศกษาดงาน_100963_200916_3.jpgวาทรองผอำนวยการ_มาศกษาดงาน_100963_200916_10.jpgวาทรองผอำนวยการ_มาศกษาดงาน_100963_200916_5.jpg