RT Infuse - шаблон joomla Авто

เนื้อหา

วันที่ 15 กันยายน 2563 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ผบรหารและคณะครรร 1.สรเบญ มาศกษาดงา    วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารกองการศึกษา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายและผู้บริหารคณะครูโรงเรียนสิริเบญญาลัย
ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ผบรหารและคณะครรร_4.สรเบญ_มาศกษาดงา.jpgผบรหารและคณะครรร_5.สรเบญ_มาศกษาดงา.jpgผบรหารและคณะครรร_1.สรเบญ_มาศกษาดงา.jpgผบรหารและคณะครรร_3.สรเบญ_มาศกษาดงา.jpgผบรหารและคณะครรร_2.สรเบญ_มาศกษาดงา.jpgผบรหารและคณะครรร.สรเบญ_มาศกษาดงาน.jpgผบรหารและคณะครรร_0.สรเบญ_มาศกษาดงา.jpg

Albums