RT Infuse - шаблон joomla Авто
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

เนื้อหา

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

ปลูกป่าชายเลน 2886    วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559                                                    คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดแหลม และโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559 ณ กองอำนวยการสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู) ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  (เกศรา  เวียงนนท์ ภาพ/ข่าว)

กิจกรรม 25 พ.ย.57
จัดพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดี
กลุ่มวิชาต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ประวัติโรงเรียนวัดแหลม
โรงเรียนวัดแหลมปี 2480