RT Infuse - шаблон joomla Авто

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

2552-2

พ.ศ.  2552

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท และชุมชนสมทบจำนวน 60,000 บาท ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมขนาด 4 ที่นั่ง (แบบสร้างเอง)

RokStories

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

2516-2

พ.ศ.  2516

นายจ๊วด อุนะรัตน์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียนบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายและตั้งชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารผิว อุนะรัตน์อนุสรณ์” และได้ย้ายนักเรียนจากใน 


อ่านซะประวัติโรงเรียนวัดแหลม

RokStories

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

2540-2

พ.ศ.  2540

วันที่ 16 มิถุนายน 2540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เภตรา บริจาคเงินจำนวน 700,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 1 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนสูง เพื่อเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

RokStories

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

2555-2

พ.ศ.  2555

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 มหาเถรสมาคมมีมติให้กันเขตจัดประโยชน์ที่ดินของวัดแหลม เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดแหลมจำนวน 2 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา

RokStories

 

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

2556-2

พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,152,000 บาท ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร จำนวน 1 หลัง

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

RokStories

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

2557-2

พ.ศ.  2557

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,395,802.56 บาท ปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียนอนุบาลขนาดกว้าง 13.20 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

RokStories

 

Page 1 of 2