RT Infuse - шаблон joomla Авто
image image image image image image image image image image image
ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  25480

นางมาก เซ็นพานิช บริจาคเงินจำนวน 2,460 บาท สร้างอาคารเรียนหลังแรกแบบ ป.2 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ภายในบริเวณวัดแหลมโดยทำพิธี เปิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2480 และตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า 

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2535

วันที่ 25 มิถุนายน 2535 คณะกรรมการศึกษาและกำนันตำบลบางหญ้าแพรกได้ทอดผ้าป่า ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 1 หลัง เพื่อเป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว)

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2547

โรงเรียนวัดแหลม เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้ง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2477 อาศัยศาลาการเปรียญของวัดแหลมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อเปิดทำการสอน

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2557

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,395,802.56 บาท ปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียนอนุบาลขนาดกว้าง 13.20 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2556

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,152,000 บาท ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 14 เมตร จำนวน 1 หลัง

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2555

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 มหาเถรสมาคมมีมติให้กันเขตจัดประโยชน์ที่ดินของวัดแหลม เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดแหลมจำนวน 2 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา

ไม่มีภาพ ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2554-2555

หน่วยงานต้นสังกัด (สพป.สป. 1) สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554 จำนวน 350,000 บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปีงบประมาณ 2555 จำนวน 111,000 บาท ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ทำให้มีพื้นที่กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2540

วันที่ 16 มิถุนายน 2540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เภตรา บริจาคเงินจำนวน 700,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 1 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนสูง เพื่อเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2516

นายจ๊วด อุนะรัตน์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียนบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพรายและตั้งชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารผิว อุนะรัตน์อนุสรณ์” และได้ย้ายนักเรียนจากใน 


ไม่มีภาพ ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2553

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสนับสนุนงบประมาณจำนวน 7,997,500 บาท ก่อสร้างอาคาร เรียนถาวรขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดแหลม

พ.ศ.  2552

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท และชุมชนสมทบจำนวน 60,000 บาท ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมขนาด 4 ที่นั่ง (แบบสร้างเอง)

Activity4

Activity5

Activity2

Activity1

Activity3

Activity7

Activity5

Activity2

ข่าวเด่น

การตรวจสอบการเงนและทรพยสนของสถานศก วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ..

วนเฉลมพระชนมพรรษาพระพนปหลวง120863 200916 2


 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ..

 

ประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย มาตรว


  วัน24 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา‏ อ่านต่อ..

 

ผบรหารและคณะครรร 1.สรเบญ มาศกษาดงา


  วันที่ 15 กันยายน 2563 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน‏ อ่านต่อ..

 

วาทรองผอำนวยการ มาศกษาดงาน 100963 200916 6


  วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดแหลมได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสภาพจริงและศึกษาแบบเจาะลึกระยะที่ 2‏ อ่านต่อ..

 

118616404 3656078871082880 6258285555323326614 o


  วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ภูมิ พระรักษา‏ อ่านต่อ..

 

ซอมและพธไหวคร13863 200916 3

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดแหลมจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายปิ่นโต
และไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ..


เดนรณรงคตอตานยาเสพตด120863 200916 1


  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษาอย่างครบวงจร‏ อ่านต่อ..

 

โครงการประชาธปไตยในโรงเรยน ป2563 200916


 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดแหลมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภา
และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563‏ อ่านต่อ..

118873024 232310398205415 1702148867553858958 n


  วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คุณครูชลธิชา‏เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา อ่านต่อ..

โรงเรียนของเรา

 • 2477 thumb

  ปรัชญาการศึกษา
  “การศึกษาพัฒนาคน...”

 • 2477 thumb

  คำขวัญโรงเรียน
  “มารยาทดี มีวินัย ...”

 • 2477 thumb

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
  “มีความรู้คู่คุณธรรม  ..."

 • 2477 thumb

  เอกลักษณ์โรงเรียน
  “โรงเรียนส่งเสริม ...”

รวมภาพ กิจกรรม

เจาะลึกวงการเทคโนโลยี..! ให้คุณไม่ตกยุคกับข่าวสารจาก Sanook Hitech
สนุก ข่าวไอที

สาส์นจากผู้อำนวยการ

 md1YouTube Logo

นาย สุรพล  มูลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลม

กิจกรรม 25 พ.ย.57
จัดพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดี
กลุ่มวิชาต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ประวัติโรงเรียนวัดแหลม
โรงเรียนวัดแหลมปี 2480

กลุ่มสาระวิชา

cos-1
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย

cos-2
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์

cos-3 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์

cos-4  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

cos-5
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษาและพลศึกษา

cos-6
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ศิลปะ

cos-7  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

cos-8
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ

112877
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
38
90
111790
1391
3174
112877
Your IP: 3.239.236.140
Server Time: 2021-01-19 15:07:32